Những đặc điểm nổi bật của cửa sổ kính tiết kiệm năng lượng

Cửa sổ tiết kiệm năng lượng được thiết kế nhằm mục đích tiết kiệm điện cho gia đình thông qua khả năng hạn chế thất thoát nhiệt trong phòng đồng thời ngăn hấp thụ nhiệt từ bên ngoài.