Dưới đây là danh sách các loại kính mà Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu kính Thăng Long sản xuất và thi công.

Loại kính Màu sắc Giá bán
Kính 3mm Trắng Liên hệ 0988269566
Kính 4mm Trắng • Xanh đen • Xanh lá • Xanh dương Liên hệ 0988269566
Kính 5mm Trắng • Xanh đen • Xanh lá • Xanh dương Liên hệ 0988269566
Kính 6mm Trắng • Xanh đen • Xanh lá • Phản quang Liên hệ 0988269566
Kính 8mm Trắng • Xanh đen • Xanh lá Liên hệ 0988269566
Kính 10mm Trắng • Xanh đen • Xanh lá Liên hệ 0988269566
Kính 12mm Trắng • Xanh đen • Xanh lá Liên hệ 0988269566
Kính 15mm Trắng Liên hệ 0988269566
Kính 19mm Trắng Liên hệ 0988269566

Báo giá Chi tiết